Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku Pomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku
Nekateri predmeti morda omogočajo dostop gostom

AAI PRIJAVA

Prijava za učence in učitelje.
Vedno uporabi AAI prijavo z računom, ki si ga prejel v šoli.

Arnes AAI

Po koncu dela se obvezno odjavi iz sistema in zapri brskalnik! Tako preprečiš nepooblaščenim osebam dostop do tvojih podatkov.